Historia

1930-luku
Yhdistyksen perustaminen

Lahden Seudun Insinöörit ry perustettiin Tampereen Teknilliset ry, Lahden alaosasto nimisenä lokakuussa vuonna 1938. Varsinainen perustamiskokouspöytäkirja ei ole enää tallella, mutta kirjeenvaihtoa on käyty pääyhdistyksen ja J. V. Koivulan välillä alaosaston perustamisesta Lahteen 16.9.1938. Yhdistyksen perustamisen luultiin ensin tapahtuneen jo vuonna 1936, mutta muistitietojen ja kirjeenvaihdon perusteella on päädytty päivämäärään 12.10.1938.

Perustettu yhdistys teki tai ainakin suunnitteli tekevänsä (ei ole dokumentteja) retken Vuoksenlaaksoon 27–28.8.1939. Siellä retkiohjelmassa olivat Outokumpu
Oy, kuparitehdas, Imatran Voima Oy, Kuitu Oy ja Oy Vuoksenniska Ab Kaukopään sulfiittitehtaat.


1940-luku
Sodasta Seurahuoneelle

Vuoden 1941 jäsenluettelossa jäsenmäärä oli noussut 17 insinööriin. Sota jätti jälkensä myös insinöörikuntaan sillä vuoden 1941 alussa keskusteltiin sankarivainajien lasten kummitoiminnasta. Lahden alaosasto lähetti kirjeen pääyhdistykselle, jossa kysyttiin tietoja onko perusteilla kummikassa ja onko pääyhdistyksellä tietoja apua tarvitsevista opiston käyneiden sankarivainajien lapsista. Tampereen Teknilliset ry oli käsitellyt asiaa myös Helsingin alaosaston pyynnöstä ja kummilapsirahasto perustettiin orpojen huoltamiseksi. Helsingin osaston huollettavaksi tuli insinööri Veikko Tirkkosen 2,5 -vuotias poika Heikki Matti Juhani.

Ensimmäinen säilynyt toimintakertomus on vuodelta 1945. Yhdistys on kokoontunut kuukausikokouksiin kuusi kertaa ja johtokunta kolme kertaa. Esitelmiä on pidetty jokaisessa kokouksessa ja myös kaksi ulkopuolista esitelmää pidettiin. Kamreeri Parmala oli pitänyt esitelmän: Rahan uusiminen anflaatioon vaikuttavana tekijänä. Yhdistys teki vuoden 1945 aikana kolme ekskursiota, joista yksi suuntautui Kotkan Alaosaston vieraaksi Kymenlaaksoon. Alaosaston jäsenten rouvat olivat aloittaneet oman ompeluseuratoimintansa, jota kiiteltiin myös aktiivisuuden herättämisestä alaosaston toimintaan. Lahden Alaosasto aloitti omakotirahaston keruun vuoden 1945 lopulla ja sai kokoon 45 000 mk.

Ravintoloiden aukiolo oli tuolloin huomattavasti tiukempaa kuin nykyään. Lahden alaosasto haki 19.1.1946 Hämeen lääninhallitukselta lupaa Lahden Seurahuoneen aukioloaikaan pidennystä kello yhteen saakka yöllä. Lisäksi anottiin, koska tilaisuus oli yksityinen, johon vain yhdistyksen jäsenet naisineen olivat tilaisuudessa pääsemään, että tilaisuudessa saataisiin tanssia. Lääninhallitus käsitteli asian, mutta ei siihen suostunut. Vuoden 1946 loppuun mennessä jäsenmäärä alaosastossa oli noussut 33:een.


1950-luku
Nimet vaihtuu - miehet pysyy

Urheilutoimintaa jatkettiin myöhemmin keilaamalla, jossa Helsingin haastekilpailussa tuli voitto kotiin vuonna 1955. Lajeina oli myös lentopallo, jota käytiin pelaamassa Vierumäen urheiluopistolla ja Metsästysseura Kaikun metsästysmajalla 1956 pidetyt ”korkeatasoiset” ampumakilpailut.

Vuonna 1950 mietittiin myös toiminnan järjestämisestä ammattikunnittain ohjelmallisin illanvietoin. Toimintaa saatiinkin hieman vilkastutettua. Tampereen Teknilliset ry muuttui Yleiseksi Insinööriyhdistykseksi vuonna 1946 ja Lahdessa nimi muuttui Y.I.Y, Lahden Insinöörit ry:ksi. Rekisteröinti tapahtui vasta vuonna 1952.

Vuoden 1955 aikana Yleinen Insinööriyhdistys ry:n muutettua nimensä Insinööriliitto IL ry:ksi myös Lahdessa muutettiin nimeä Lahden Seudun Insinöörit ry:ksi. Uuden nimen alla Lahden seudun insinöörit otti kantaa Lahden kaupungin viranhaltijoiden palkkauskysymykseen ja pyysi siihen apua Liitosta.

Omakotirahaston varojen sijoituksesta päätettiin, että yhdistys ostaa osakkeen rakenteilla olevasta As. Oy Koulupuisto nimisestä yhtiöstä. Osakkeeseen tarvittiin varoja omakotirahaston lisäksi, joten syyskokous päätti myöntää valtuudet johtokunnalle 500 000 mk:n pankkilainan ottamiseen hanketta varten. Kauppa toteutuikin 29.11.1955. Esitelmiä pidettiin vaihtelevista aiheista jäähdytystekniikasta öljypolttimen toimintaan ja kullanhuuhdonnasta Amerikassa. Tiedotustoiminta teki elokuvan omakotitalon rakentamismenetelmistä.

Vuoden 1956 toimintakertomuksessa yhdistyksen toimintaa ko. vuonna kuvataan edeltäjiensä tapaan laimeaksi. Yhteisiä kokouksia on ollut 4 ja johtokunta on kokoontunut 8 kertaa. Valkeakosken ja Lappeenrannan Insinöörit kävivät tutustumassa Lahteen ja sen tuotantolaitoksiin. Myös Lahden radioasema oli molempien yhdistysten vierailuohjelmassa.

Lahden Seudun Insinöörit sai järjestettäväkseen Insinööriliiton kesäkokouksen vuonna 1958. Se olikin pääasiallisena aiheena johtokunnan kokouksissa. Yhdistyksen puheenjohtaja Lenni Lindberg sai johtokunnalta sekä Liiton puheenjohtajalta kiitosmaininnat uhrautuvasta ja tarmokkaasta työstä tilaisuuden onnistumiseksi.


1960-luku
Kieliopintoja, lentämistä, väritelkkareita, tietotekniikkaa...

Vuoden 1962 loppuun mennessä jäsenmäärä kasvoi jo 80:een. Yhdistys teki ekskursioita mm. Asko uuteen tavarataloon, Mukkulaan, Kuivamaito Oy:lle ja Pajulahden urheiluopistolle. Liikuntaharrastusta pidettiin yllä jokaviikkoisilla jumppa ja lentopalloilloilla. Seuraavana vuonna perustettiin jatko-opiskelukyselyn perusteella englannin alkeisryhmä ja saksan jatkokeskusteluryhmä. Yhdistys vietti 25-vuotisjuhliaan 26.10.1963.

Vuoden 1964 aikana jäsenmäärä ylitti 100 insinöörin rajan. Helsingissä käytiin tutustumassa lentoaseman toimintaan vuonna 1965 ja samalla saatiin lennätystä DC3:lla. Liikunta oli jatkuvasti tärkeä osa toimintaa. Uintisuoritusten määrä vuoden 1966 kevään ja 1967 kevään välisenä aikana oli yhteensä 650. Matkaa oli kertynyt yhteensä 311.80 km. Huomattavaa oli myös uintimatkojen piteneminen. Aluksi matka/kerta oli 385m, kun taas lopussa se oli jo 566m/kerta.

Lahden teknillisen oppilaitoksen oppilasyhdistys haastoi LSI:n St-ajokilpailuun 1966. Yhdistyksestä osallistui kisaan 5 henkeä. Koulutustoiminta oli vilkasta 1960-luvun loppupuolella, sillä mm. 1966 osallistuttiin englannin kursseille ja ruotsin kursseille, sekä yli 30 jäsentä keränneelle kokoustekniikka ja suullinen esitystaitokurssille.

Uutuutena Lahden Insinöörit järjestivät 8.5.1967 kuntoammunnat yhdessä reserviupseerien kanssa. Tilaisuus sai hyvän suosion, sillä siihen osallistui 25 jäsentä. Ammunta järjestettiin pienoiskiväärin 50m:n makuu- ja pystyosien ammuntana.

Yhteiskunnallista aktiivisuutta LSI osoitti järjestämällä Suomen Rationalisointiyhdistyksen kanssa tilaisuuden ennen eduskuntavaaleja 1967, jossa puolueet saivat käydä tekemässä selkoa omasta puolueohjelmastaan. Vierailuja 1967 tehtiin paikkakunnan yritysten lisäksi myös Hyvinkäälle, jossa käytiin Kone Oy:n vieraana.

1968 ja 69 oli koulutustoiminnassa vilkasta aikaa, sillä kursseja järjestettiin ATK:ssa kielissä ja kolme talousaiheista luentoa. Esitelmiä pidettiin edelleen ja aiheet vaihtelivat sähkölämmityksestä väritelevisioon. Myös avaruusmatkailu oli saanut oman esitelmänsä. Kokous ja esitelmätilaisuuksia oli 1969 yhteensä 10, joissa kävi yhteensä 303 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 227 insinööriä.


1970-luku
Työmarkkinatoiminnan lisääntyminen ja opiskelijoiden mukaantulo

70-luku alkoi suurella ponnistuksella, sillä insinööripäivät järjestettiin Lahdessa 17–19.6.1971. Johtokunta hioi toimintaansa ja juhlaohjelmaa monessa kokouksessa ja jakoi tehtävät ja vastuualueet.
Kehitys kohti työmarkkinatoimintaa jatkui. Yhdistyksen piirissä luotiin yhdysmiesverkosto työpaikoille vuoden 1972 aikana. Yhdysmiehen tehtävät yhdistyksen edustajana määriteltiin jäsenistön osanoton aktivointi, uusien jäsenten hankkiminen, ja tiedotustoiminta.

Yhdistys toimi varsin aktiivisesti eri toimikuntien kautta. Yhdistyksellä oli vuonna 1972 hallituksen lisäksi omakoti- ja stipendirahasto, raha-asiatyöryhmä, suhdetoimintatyöryhmä, organisaatiotyöryhmä ja insinöörikorkeakoulutyöryhmä. Yhdistys järjesti myös useita eri tilaisuuksia talousaiheisista esitelmistä irti tupakasta kurssiin. Osallistujia eri tilaisuuksissa oli n. 300. Hiihtomajalla olleeseen kuntovihkoon oli tullut merkintöjä 463. 1972 lopulla tapahtui rakennusinsinöörien ja – arkkitehtien ero yhdistyksestä. Suurin osa erotetuista oli rakennusinsinöörejä ja -arkkitehtejä.

Merkittävänä tapahtumana vuoden 1973 aikana oli sääntöjen muutos, jolla tähdättiin opiskelijatoiminnan aktivointiin. Liiton suosittelema muutos sääntöihin mahdollisti viimeisten vuosikurssien oppilaiden liittymisen täysivaltaisiksi jäseniksi yhdistykseen.

Yhdistyksen toiminnassa vuosi 1974 oli aktiivisuudeltaan hiljainen. Toimintaan heijastui vielä vuoden 1972 lopulla tapahtunut rakennusinsinöörien ja – arkkitehtien ero. Työmarkkinatoiminta tuli pysyväksi osaksi toimintaa YTN:n ja STK:n perussopimus allekirjoitettiin 15.3.1974.  Lahden Seudun Insinöörien johtokunnan jäseneksi tuli ensimmäinen oppilasjäsen. Hyvinkään-Riihimäen Insinöörit kävivät vierailulla Lahdessa ja esittivät vastavierailukutsun 1976.

Vuoden 1977 aikana käytiin tutustumassa Loviisan ydinvoimalaan ja Metsäliiton Vääksyn tehtaisiin. Piiritoimintaa käynnistettiin Riihimäellä 19.3.1977 jossa kaikki vaaliryhmän 3 osanottajat olivat mukana. Jäsenmäärä vuoden 1977 alussa oli 328 ja lopussa 358. Vuoden 1977 toimintakertomus mainitsee, että IL:n työmarkkinatoiminta ja yrityskohtaisten yhdistysten perustaminen etuasioiden hoitamiseksi on lisännyt yhdistysten jäsenmäärää huomattavasti.

Vuoden 1979 toimintakertomuksessa ei piiritoiminta ollut vielä löytänyt toimintauriaan. Yhdistys sai maksettua kokonaan huoneistonsa ”insclubin”. IL:n talousseminaarissa tehtiin yksimielinen päätös, että yhdistykset lainaavat osan jäsenmaksutuloistaan IL:lle. Lahden Seudun Insinöörit lainasi 10 000 mk kahdeksi vuodeksi. Samana vuonna järjestettiin työmarkkinapoliittinen ilta, jossa käsiteltiin yhteistoimintalakia. INSKO:n vapaapaikat jäsenistön palkitsemisvälineenä olivat kysyttyjä.


1980-luku
Toimikuntien perustaminen ja pirteät 50 vuotta

80-luvun alussa työmarkkinatoiminta oli saavuttanut jo vakinaisen paikan yhdistyksen toiminnassa. Työmarkkinailta pidettiin Lahden Seurahuoneella. Pajulahden urheiluopistolla pidettiin perinteisesti kevätkauden päättäjäiset. Excursioita tehtiin Kymijärven voimalaitokseen ja Lahden kaupungin uuteen teatteritaloon.

Vuonna 1982 käytiin tutustumassa suksien valmistukseen Kuusiston suksitehtaalla. Kerhotoiminta käynnistyi jälleen, insinööriopettajat perustivat opettajakerhon. Jäsenmäärä jatkoi tasaista kasvuaan. Vuoden 1983 lopussa jäseniä oli 550. Etelä-Suomen Sanomiin laadittiin artikkeli koskien insinöörikoulutuksen uudistamiseen tähtäävistä laki- ja asetusehdotuksista. Ekskursioiden piiri laajeni hieman Lahden ulkopuolellekin. Riihimäellä käytiin tutustumassa ongelmajätelaitokseen ja Tampereella Työsuojeluhallituksen näyttelyyn.

Varallisuutta yhdistykselle oli kertynyt sen verran, että yhdistys osti 1.8.1985 Suvisaari –nimisen lomapaikan 270 000mk:n hintaan. Hankinta kuitenkin epäonnistui, sillä kaupunki käytti etuosto-oikeuttaan ja lunasti tilan. Toiminnan kehittäminen oli tärkeää jäsenistön aktiivisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Yhdistys perusti vuonna 1987 kuusi erilaista toimikuntaa toimintaa kehittämään.

Myös tulevat 50-vuotisjuhlat aiheuttivat valmistautumista jo edellisenä vuonna. Juhlat pidettiin 12.10.1988. Juhlavieraiksi oli kutsuttu ministeri Ilkka Suominen ja Hämeen läänin maaherra. Liikuntaa harrastettiin perinteisin lajein lentopallossa ja keilailuissa, mutta myös lajivalikoimaa laajennettiin kokeilemalla jousiammuntaa. Jäsenmäärä kohosi vuoden 1987 loppuun mennessä 797:ään. Eri tilaisuuksiin osallistui 375 henkilöä.


1990-luku
Koulutuksella lamaa vastaan

1990-luvun alussa toimikunnat olivat vakiinnuttaneet paikkansa toiminnassa. Toimintakertomuksessa 1990 mainitaan yhdistyksen keskeisen tavoitteen olevan näkyä ulospäin ja tulla tiedostetuksi ulkopuolellakin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Liiton uusi puheenjohtaja Matti Viljanen kävi esittäytymässä Lahdessa vuosikokouksessa 28.3.1990. Myös työmarkkinailtoihin saatiin liitosta asiantuntijaksi Aleksei Solovjew ja piiriasiamies Esa Packalen. Koulutuspuolella yhdistyksen jäsenet osallistuivat mm. kokous- ja neuvottelutaidon ja esiintymistaidon kursseille. Akavan Hämeen Aluetoimikunnassa oli yhdistyksen jäsen. Lahden Teknillisen Oppilaitoksen osastojen neuvottelukuntiin saatiin kutsu.

Vuoden 1991 lopulla insinöörien työttömyys kasvoi laman takia huomattavasti. Lahden Seudun Insinöörit ry ehdotti työvoimatoimistolle käynnistettäväksi täydennyskoulutuskurssia insinööreille. Koulutus alkoi 9.12.1991 ja kesti n. 25 viikkoa. Koulutusta järjestettiin myös INSKO:n vapaapaikkojen kautta ja myös yhdistyksen omia kursseja, kuten AutoCAD:n perusteet ja Calling in english to engineers -kielikurssi. Liiton VIA-kurssille osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri. Urheilupuolella tutustuttiin Lahden Ampumaseuraan, harrastettiin lentopalloa ja pelattiin sulkapalloa ja squashia. Myös Suomi -juoksee tapahtumaan oli Lahdesta osallistujia.

Työmarkkinatietouden lisäämistarvetta havaittiin 1992 ja siitä aiheesta järjestettiin insclubilla yhteyshenkilöille neljä kertaa 2-3 päivän kursseja. Niihin osallistui 80 henkilöä. Työllisyyskoulutusta jatkettiin YTN:n yhteisenä INNOSTE-projektina ja siihen palkattiin työnsuunnittelijaksi insinööri Paula Päivinen. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti myös muihin yhteiskunnallisiin ja AKAVAn tehtäviin ja toimikuntiin.

Työttömyysprojektit olivat tärkeänä osana toimintaa myös seuraavina vuosina. VETURI-projektiin saatiin avustusta 39000mk vetäjän palkkaan ja muihin kuluihin. Koulutus ja urheilutoiminta jatkui edelleen vilkkaana.


2000-luku
Senioritoiminta käynnistyi

Perinteinen messuristeily "Tekniska Mässan" Tukholmaan lokakuussa 2001 teemoina varastointi ja kuljetus. Matkalla seminaarin aiheena oli Sakari Pietilän esitys aiheena menestyvän joukkueen edellytykset.

Keväällä 2002 osallistuttiin Esa Saarisen hyvä elämä-seminaariin Tampereella.

Yhdistyksen jäseniä osallistui 2003 Liiton järjestämälle uudelle VIA-kurssille ja insinööriopiskelijat ja LSI olivat yhteistyössä SILTA-projektin pohjalta. Twostock- tapahtuma oli Lahdessa kesällä. Tekniska Mässan messuristeilyllä aiheena oli nauru ja huumori jaksamisen apuna. Naurukouluttaja Vesa Karvinen kertoi naurun psyykkisistä ja fyysisistä vaikututuksista, henkilökohtaisen naurumaailman rakentamisesta, huumorin tuomista arkeen.

Keväällä 2004 järjestettiin olutkurssi ravintola Taivaanrannassa. Kurssilla perehdyttiin oluen historiaan ja eri oluttyyppeihin maistiaisten kera sekä tutustuttiin ravintolan oman panimon toimintaan. Marraskuussa 2004 järjestettiin ensimmäistä kertaa Tekniikan laitoksella työelämäpäivä. Tapahtuman koordinaattoreina toimivat LSI yhdessä LIRON kanssa. Työelämäpäivä herätti suurta mielenkiintoa aina kaupungin johtoa myöten. Joulukuun alussa järjestettiin kehittämismatka Tallinnaan. Pääsisältönä oli kehittää LSI:n toimintaa sellaiseksi, jotta parhaiten voitaisiin toteuttaa VIA-suunnitelmissa asetetut tavoitteet. Yritysvierailukohteina olivat Hartwall Oy:n uusi tehdas ja Halton Oy.

LSI:n koulutus- ja kehitysmatka suunnattiin joulukuussa  2005 IL:n toimistolle Pasilaan, jossa ohjelmassa oli IL:n puheenjohtajan alustus ja sen hetken strategiset suuntaviivat, IL:n eri toimialojen esittelyt sekä kierros toimistolla. Vuoden alussa osallistuimme järjestöjohdon neuvottelupäiville Turussa. Piirin Viron matkalle osallistuimme toukokuussa. IOL:n  50-vuotisjuhlat pidettiin Helsingissä 50-luvun tyylillä. Vuoden loppupuolella teimme yritysvierailun Kuusakoski Oy:lle. YTN-TU yhteistyöasiakirja allekirjoitettiin uudelleen. Yhteistyön tavoitteena oli saada aikaan toimivia luottamusrenkaita ja aktivoida yhteistoimintaa työpaikoilla.

Vuonna 2006 järjestettiin väri- ja tyylivinkkejä antava pukeutumiskurssi. Huhtikuussa Muotoiluinstituutissa esiintymiskoulutuksessa Tuija Piepponen valaisi ilmaisutaidon taitoja " Sinustako parempi ja rohkeampi esiintyjä " , osallistuimme keväällä  piirin Viron matkalle, joka suuntautui  Tartoon sekä samana vuonna suunnattiin LSI:n kehitysmatkalle Tallinnaan, jossa tutustuttiin myös paikalliseen konepajaan. Oopperamatka "Figaron häät" Helsinkiin ja Heinolan kesäteatteriin "Kiss Me Kate" onnistuivat hyvin.

Lokakuussa 2007 teimme yritysvierailun Lahden Lasitehtaaseen ja kulttuuri-iltaa vietimme Lahden kaupunginteatterissa esityksenä Niskavuoren nuori emäntä.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna 2008 suuntasimme matkan  Ms Norlandialla Tallinnaan  ja sieltä bussilla  Latvian pääkaupunkiin Riikaan. Elämyksiä ja kokemuksia kiertoajelulla vanhan kaupungin kapeissa kujissa, mukulakivissä ja vanhassa muurissa. Vaikutuksen teki näköala Tuomiokirkon tornista, josta sai hyvän yleissilmäyksen kaupungista.

LSI:n 70.vuotisjuhla syksyllä 2008 Lahden Upseerikerholla onnistui hyvin ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Vuonna 2009 osallistuimme Tampereen Insinöörit ry:n 90-vuotisjuhliin Tampereella sekä UIL:n 90-vuotisjuhlaan Helsingissä.

Alueyhdistysten yhteistyötä kehitettiin osallistumalla yty-toimintaan, piirikokouksiin, piirin kehittämisseminaariin, järjestöjohdon neuvottelupäiville ja Akavan aluetoimintaan.

Toimintaa on kehitetty järjestämällä ajankäyttökurssi sekä kehittämis-/aktiivisuusseminaari Vierumäellä Country Clubissa. Perusajatuksena oli kehitellä toiminnalle uusia suuntia ja uudistumista. Heinolan teknisten majalla on osallistuttu pilkkiongintakilpailuihin, Hetki lyö - Kirkan musiikkia muistellen musiikkinäytelmässä Koirakivessä ja Tampereen kesäteatteriin on järjestetty LSI:n jäsenille + aveceille teatterimatkat. LSI:n toimistolla tapahtumana perinteinen vappuvastaanotto  sekä Heinolan kerhon järjestämänä koko perheen pikkujoulu.

Seniorien toiminnassa jatkettiin valittua linjaa kuukausikokousten ja yritysvierailujen muodossa.


2010-luku
Insinööriliitto nimi takaisin

2010-luvun alussa työmarkkina-asioissa isoin asia oli sovittu teknologia-alojen TES. LSI:n jäsenmäärä oli kymmenluvun alussa 1670. Senioreiden kuukausikokoukset ja yritysvierailut jatkuivat mm. Oilon Oy.

Keskustalon remontin yhteydessä v. 2011 päätettiin kohentaa toimiston yleisilmettä maalaamalla kaikki seinät sekä uusimalla katto, valaistus ja kalusteet.

Vuonna 2012 UIL jatkoi aktiivisesti työmarkkina-asioihin keskittyviä kevät- ja syksykiertueitaan ja molemmat pysähtyivät myös Lahteen. Näissä tilaisuuksissa informoitiin ajankohtaisista työmarkkinatilanteista ja liiton panostuksesta työmarkkinatoimintaan. Työmarkkina-asioita tuotiin esiin myös muissa LSI:n tapahtumissa eri tavoin. 

Osallistuimme Heinolassa pilkkikisaan, kesäteatteriretkelle Tampereelle näytökseen "Laina höyhenissä", Lahden kaupungin teatteriin " Syntynyt Lahteen ", inssi-iltaan Veteraanien majalla. Järjestimme viinitilavierailun Pihamaan  viinitilalle Kalkkisiin sekä yritysvierailut Koskinen Oy:lle, Peltosen  suksitehtaalle, Fazer Leipomolle ja Lahti Energialle.

Juhlimme LSI:n 75.vuotistaivalta juuri remontoidulla Lahden Seurahuoneella vuonna  2013.

Olemme osallistuneet aktiivisesti UIL/ Insinööriliiton edustajakokouksiin, järjestöjohdon neuvottelupäiville sekä piirikokouksiin. IL on jatkanut työmarkkina-asioihin keskittyviä kevät- ja syyskiertueitaan myös Lahteen. Näissä ja LSI:n eri tilaisuuksissa informoitiin ajankohtaisista työmarkkinatilanteista.

Viestinnässä normaali jäsentiedotteen sekä www-sivujen lisäksi olemme ottaneet viestintäkanaviksi sähköisen pikapostin ja LSI:n facebook-ryhmän.

Säännöllisenä kerhotoimintana LSI:ssä on toiminut viinikerho LaSI sekä lautapelikerho kortti- ja lautapelien ystäville. Vappumatinea ja Salpausselän koko perheen  kisatapahtuma on jatkunut kisastudioineen LSI:n toimistolla.  


Naistoimintaa jo vuodesta 1945

Naiset aloittivat toimintansa alaosaston yhteydessä vuonna 1945. Kokoontuminen tapahtui vuorotellen kunkin jäsenen kotona. Ompeluilloissa koottiin pieni rahasumma, joka lahjoitettiin ennen joulua puutteenalaisille. Naisten osuus oli huomattava myös 1950 kesäkokouksen naisten ohjelman sekä pikkujoulun järjestelyissä.

Ala-Kymen insinöörien rouvat, ”Mutterimummot”, kävivät vierailulla Lahdessa maaliskuussa ja 8.11.1955 vietti ompeluseura 10-vuotisjuhlaa. Naistoimikunnan kokoontuminen jatkui joka toinen viikko ja 20-vuotisjuhlia vietettiin 1965. Osallistujia kokouksissa oli keskimäärin 15 henkeä.

Naistoiminta järjesti vuoden 1972 aikana tilaisuuksia mm. ensiapukurssit, grillauskurssit herroille ja syyshyppelöiden järjestelyt. Toimintaa oli vielä vuonna 1980 kahden tapahtuman verran, mutta toiminta loppui aktiivisuuden puutteeseen kuten myös muualla Suomessa. Tähän vaikutti ilmeisesti naisten osallistuminen työelämään entistä enemmän ja sitä kautta omien harrastusten ja sosiaalisten ympyröiden muodostuminen.

Lahden Insinöörien naisjaosto on ollut pitkäikäisin insinööriyhdistysten historiassa. Sen merkitys on ollut huomattava varsinkin toiminnan alkuvuosina, jolloin sen apua tarvittiin eri tilaisuuksien järjestäjänä.

2020-luvulla ei enää ole erillistä naisjaostoa ajan hengen mukaisesti.