Kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen kokous kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen, jotka ovat tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille. Näissä kokouksissa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen tulevaisuuteen.

Alla joitakin kokouksissa käsiteltäviä asioita. Hallituksen jäsenet valitaan pääsääntöisesti syyskokouksissa. Tarkempia tietoja löytyy yhdistyksen säännöistä.

Syyskokokous  syys-lokakuussa

  • Päätetään talousasioista: jäsenmaksut, palkkiot, talousarvio
  • Valitaan erovuorossa oleva puheenjohtaja
  • Valitaan erovuorossa oleva varapuheenjohtaja
  • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan tilintarkastajat
  • Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Kevätkokokous   maalis-huhtikuussa

  • käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista