Jäsenet

Suurin osa Lahden Seudun Insinöörit ry:n jäsenistä työskentelee Lahden ja lähikuntien yrityksissä. Jäsenistö muodostuu toiminta-alueella asuvista ja työskentelevistä insinööreistä ja rakennusarkkitehdeistä. Jäsenissä on paljon myös insinööriyrittäjiä.

LSI:n jäsenmäärä on yli 1600, joista naisia on noin 10 prosenttia. Jäsenmäärän kasvu on viime vuosina ollut vakaata mutta maltillista. Nuorten insinöörien osuus jäsenistöstä on kasvamassa.